“La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap”